PLAN KOLĘD W PARAFII PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W LĘBORKU

A.D. 2022/2023

DATAGODZINA
ROZPOCZĘCIA
KOLĘDY
ULICE
27.12.2022
Wtorek
1530ul. Artylerzystów
28.12.2022
Środa
1530ul. Gen. Sosabowskiego,
ul. Powstania Styczniowego
29.12.2022
Czwartek
1530ul. Szarych Szeregów,
ul. Batalionu Zośka
30.12.2022
Piątek
1530ul. Powstańców Warszawy,
ul. Podchorążych,
ul. Strzelców Podhalańskich,
ul. Dywizjonu 303
2.01.2023
Poniedziałek
1530ul. Harcerzy,
ul. Wróblewskiego
3.01.2023
Wtorek
1300ul. Słupska,
ul. Wojska Polskiego,
ul. Ks. Sz. Gracza
4.01.2023
Środa
1530ul. Gliniana,
ul. Architektów
5.01.2023
Czwartek
1530ul. Kolejarzy 1-14
7.01.2023
Sobota
1300ul. Spółdzielcza (od początku)
9.01.2023
Poniedziałek
1530ul. Orląt Lwowskich,
ul. Kolejarzy 15 do końca
10.01.2023
Wtorek
1600ul. Robotnicza,
ul. Rzemieślnicza,
ul. Hutnicza,
ul. Górników
11.01.2023
Środa
1530ul. Płk Dąbka,
ul. Sucharskiego
12.01.2023
Czwartek
1530ul. 3 Maja,
ul. Gryfa Pomorskiego,
ul. Gen. Maczka
13.01.2023
Piątek
1530ul. Wysockiego 1 (1-50)
14.01.2023
Sobota
1300Wysockiego 2 (1-50)
16.01.2023
Poniedziałek
1530ul. Wysockiego 3 (1-40)
17.01.2023
Wtorek
1530Wysockiego 4 (1-40)
18.01.2023
Środa
1530ul. Wysockiego 5 (1-40)
19.01.2023
Czwartek
1530ul. Wysockiego 5 (41-60),
ul. Wysockiego 6 (1-25)
20.01.2023
Piątek
1530ul. Drzymały, ul. Kilińskiego,
ul. Wysockiego 6 (26-50)
21.01.2023
Sobota
1300ul. Legionów Polskich 14 (1-40)
23.01.2023
Poniedziałek
1530ul. Legionów Polskich 15 (1-50)
24.01.2023
Wtorek
1530ul. Legionów Polskich 16 (1-50)
oraz 17, 18, 19
25.01.2023
Środa
1530ul. E. Plater (1-5B)
26.01.2023
Czwartek
1530ul. E. Plater (6-8B)
27.01.2023
Piątek
1530ul. E. Plater (9-11),
ul. Chłopska
28.01.2023
Sobota
1300ul. Inżynierów,
ul. Techników
30.01.2023
Poniedziałek
1530Dla tych, którzy nie mogli przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie. Prosimy o zgłaszanie w kancelarii parafialnej!
© Copyright - Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lęborku